Політика конфіденційності

(умови обробки персональних даних)

Останнє оновлення: 22.09.2023
showcase image

1. Основні положення

Ця Політика конфіденційності пояснює, яким чином збирається інформація про вас, як вона використовується і розкривається ГО «АСОЦІАЦІЯ РОЗВИТКУ ВЕЛИКИХ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УКРАЇНИ», код ЄДРПОУ 44982052, юридичною особою, яка зареєстрована і діє відповідно до законодавства України (надалі – «ГО») при відвідуванні вами сукупності веб-сторінок, доступ до яких здійснюється із використанням доменного імені (адреси): https://bigdata.org.ua (далі – Сайт).

Відвідуючи Сайт ви:

 • надаєте згоду на обробку своїх персональних даних та підтверджуєте, що є повідомлені про порядок та мету, а також інші умови їх обробки відповідно до ст. ст. 6, 8, 10, 11 Закону України «Про захист персональних даних»;
 • приймаючи нашу політику конфіденційності, ви дозволяєте ГО збирати, використовувати і розкривати інформацію про вас відповідно до цілей, що вказані нижче;
 • підтверджуєте, що ви маєте достатню правоздатність та дієздатність за законами вашої країни для надання згоди з цією політикою конфіденційності та згоди на обробку ваших персональних даних на умовах, що тут викладені. У випадку, якщо ви не маєте достатнього обсягу дієздатності, цим ви підтверджуєте, що згода з цими правилами надана вашими батьками або опікунами, що мають повний обсяг цивільної дієздатності та уповноважені за законами країни Вашої юрисдикції давати таку згоду.

Ми можемо змінювати цю політику конфіденційності час від часу. Якщо ми внесемо зміни, то ми повідомимо вас, оновивши дату в верхній частині політики. Ми рекомендуємо вам ознайомитися з політикою конфіденційності, коли ви отримуєте доступ до сайту, щоб залишатись проінформованим про наші інформаційні методи і способи, якими Ви можете допомогти захистити вашу конфіденційність.

2. Терміни

Володілець персональних даних – фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

Згода суб’єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки;

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

Розпорядник бази персональних даних – фізична чи юридична особа, якій власником бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані;

Суб’єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних.

3. Збір інформації

Інформація збирається автоматично через сайт. Коли ви отримуєте доступ до сайту, ми автоматично збираємо інформацію про вас, в тому числі:

Лог файли: ми реєструємо інформацію про використання сайту, в тому числі тип використовуваного пристрою, час доступу, і вашу IP-адресу.

Інформація про пристрій: ми збираємо інформацію про пристрій, який ви використовуєте для доступу до сайту (далі в цій політиці конфіденційності – Пристрої), включаючи інформацію про програмне забезпечення пристрою та апаратні засоби і т.д.

Інформація про використання: ми збираємо інформацію про використання сайту, в тому числі і ваші дії на сайті, якщо такі є.

Інформація про інтереси: ми збираємо інформацію про матеріал, який вас цікавить, пов’язаний з використанням вами Сайту.

Ваші геолокації: ми збираємо інформацію про ваші геолокації.

Інформація, що надається вами: ми збираємо інформацію, що надається вами при заповненні реєстраційних форм та в процесі користування сервісами (імя, прізвище, телефон, ГО, адреса електронної пошти), тощо.

Інформація, яку ми збираємо з інших джерел: ми також можемо отримувати інформацію з інших джерел і об’єднувати з інформацією, яку ми збираємо через сайт.

4. Використання інформації

Ми можемо використовувати інформацію про вас для різних цілей, в тому числі:

 • Для розробки нових сайтів і послуг;
 • Забезпечувати, підтримувати і покращувати Cайт, наші послуги та сервіси;
 • Забезпечувати і поставляти продукти і послуги, які ви запросили і відправляти вам відповідну інформацію;
 • Надсилати вам повідомлення;
 • Надсилати вам цільовий, в тому числі рекламний, контент (матеріал) відповідного змісту (включаючи оголошення), що надаються третіми особами або нами. При цьому, ми не несемо ніякої відповідальності за зміст, наданих третіми сторонами послуг або товарів;
 • Надавати новини та інформацію про сайт та роботу ГО, що на нашу думку, буде представляти інтерес для вас;
 • Персоналізувати і поліпшити надання послуг і забезпечити індивідуальний підхід;
 • Надавати посилання в поєднанні з інформацією, яку ми отримуємо від інших, щоб допомогти зрозуміти ваші потреби і надавати вам кращий сервіс;
 • Реалізовувати будь-які інші цілі, для яких інформація була зібрана.

Погоджуючись з нашою політикою конфіденційності чи іншим чином надавши нам інформацію, ви даєте згоду на обробку та передачу інформації.

5. Обмін інформацією

Ми можемо надавати інформацію про вас у такий спосіб чи іншим чином, як це описано в цій політиці конфіденційності:

Постачальниками, консультантами та іншими надавачами послуг, товарів, яким необхідний доступ до такої інформації для виконання робіт (надання послуг) від нашого імені;

У відповідь на запит про надання інформації, якщо ми вважаємо, що розкриття інформації відповідно до будь-якого застосовуваного законодавства, правил або судового процесу;

Якщо ми вважаємо, що ваші дії не узгоджуються з духом або текстом наших угод або політик для користувачів, а також для захисту прав, власності та безпеки ГО або інших осіб;

У зв’язку з, або під час переговорів, будь-якого злиття, продажу активів ГО, фінансування або придбання всіх або частини нашого бізнесу;

Третім особам, що бажають забезпечити рекламу відповідного змісту для вас і мають правовівідносини з нами.

Ми також можемо надавати третім особам на наш вибір зведену інформацію або знеособлену інформацію, яка не може бути використана для вашої ідентифікації.

6. Обмін через соціальні мережі та іншими ресурсами

Сайт може запропонувати обмін через соціальні мережі і інші інтегровані інструменти (такі як Facebook “Like” кнопки, тощо), які дозволяють ділитись інформацією з сайту. Для отримання додаткової інформації про цілі та масштаби збору і обробки даних в зв’язку з особливостями обміну через соціальні мережі, будь ласка, відвідайте політику конфіденційності суб’єктів, які надають ці можливості.

На сторінках сайту можуть бути присутніми коди інших інтернет ресурсів і третіх осіб, врезультаті чого такі інтернет-ресурси і треті особи отримують ваші персональні дані. Такі інтернет-ресурси можуть отримувати і обробляти інформацію, про факт відвідання певних сторінок інтернет-сайту, а також іншу інформацію, яку передає ваш браузер. Використання сервісів третіх осіб необхідно для оперативного аналізу відвідувань сайту, внутрішньої і зовнішньої оцінки відвідуваності сайту, глибини переглядів, активності. Дані, отримані від зазначених сервісів ГО не зберігає і не обробляє. Якщо ви в силу будь-яких причин не бажаєте, щоб зазначені сервіси отримували доступ до ваших персональних даних, ви може за власним бажанням вийти зі свого аккаунта чи профіля, очистити файли cookies (через свій браузер).

7. Реклама та аналітика послуги, що надаються третіми особами

Ми можемо дозволити третім сторонам надавати контекстні та інші рекламні оголошення і надавати аналітичні послуги, пов’язані з роботою сайту. Ці особи можуть використовувати різні ідентифікатори для збору інформації про використання програми, в тому числі вашу IP-адресу, MAC-адресу, ідентифікатори пристроїв, програмного забезпечення та інформацію про обладнання, часовий пояс і інформацію про використання, в тому числі інформацію, викладену в пункті 1 цієї політики конфіденційності. Ця інформація може бути використана ГО та іншими, крім усього іншого, для визначення популярності певного контенту, для забезпечення контекстної та іншої реклами, і краще зрозуміти вашу діяльність на сайті.

8. Права суб’єктів персональних даних

Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід’ємними і непорушними.

Суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

9. Безпека

ГО приймає розумні заходи для захисту інформації про вас від втрати, крадіжки, неправильного використання та несанкціонованого доступу, розкриття, зміни та знищення.

10. Зв’язок

Ви можете звернутись з запитаннями щодо цієї політики конфіденційності в будь-який час по електронній пошті support@artellence.com.


Push-повідомлення

З вашої згоди ми можемо відправляти Push-повідомлення або попередження коли ви знаходитесь на сайті або на вашу електронну пошту чи мобільний номер, що були вказані вами при заповненні форми запиту на сайті, щоб забезпечити інформацію, що відноситься до сайту, оновлення послуг, рекламні повідомлення та інші відповідні повідомлення.

Заповнюючи форму запиту на сайті ви автоматично погоджуєтесь з отриманням від ГО та/або її партнерів розсилки інформаційного або рекламного характеру.

11. Зберігання інформації

ГО буде зберігати і використовувати інформацією на стільки, на скільки необхідно для того, щоб надавати якісні послуги і до тих пір, доки таке використання буде визнано ГО доцільним.

12. Використання файлів cookie

Файли cookie можуть бути вічними (вони називаються постійними файлами cookie) і зберігатися в комп'ютері, поки користувач їх не видалить, або тимчасовими (такі файли cookie називаються сесійними), тобто зберігаються тільки до закриття браузера. Крім того, файли cookie поділяються на основні (вони встановлюються безпосередньо відвідуваним Сайтом) і сторонні (встановлюються іншими веб-сайтами).

Важливо:

 • при повторному відвідуванні користувачем Сайту, дані файлів cookie оновлюються;
 • у більшості випадків, веб-браузер за замовчуванням допускає автоматичне зберігання файлів cookie на пристрої користувача;
 • відключення файлів cookie може призвести до обмеження доступу до опублікованих матеріалів та/або неповноцінного функціонування сервісів Сайту.

ГО дбає про своїх користувачів і намагається зробити перебування на Сайті максимально комфортним, для цього ГО необхідно, за допомогою файлів cookie, проаналізувати поведінку, переваги і інтереси користувача. Такий аналіз допоможе ГО поліпшити досвід взаємодії з Сайтом, визначити найбільш зручний інтерфейс і навігацію Сервісу.

Відповідно до класифікації Міжнародної торгової палати (International Chamber of Commerce), ГО використовуємо такі категорії файлів cookie:

Виключно необхідні файли cookie - потрібні для пересування користувачем по веб-сторінці і при використанні певних сервісів, наприклад, для доступу до захищених сторінок, реєстрації та авторизації, здійснення пошуку по Сайту. Також, здійснюють запам'ятовування попередніх дій користувача при переході на попередню сторінку в тій же сесії.

Експлуатаційні файли cookie - агрегують інформацію про те, як використовується Сайт. Ці дані зберігаються на пристрої користувача між сеансами веб-браузера. Прикладами таких даних можуть бути наступні метрики: час перебування на Сайті, найбільш часто відвідувані сторінки, розуміння які саме розділи і сервіси Сайту були найбільш цікаві для користувача, наскільки ефективна та чи інша рекламна та/або маркетингова кампанія і т.д.

Вся інформація, зібрана за допомогою експлуатаційних файлів cookie, призначена для статистичних та аналітичних задач.

Функціональні файли cookie - використовуються для збереження параметрів або конфігурацій, які зберігаються на пристрої користувача між сеансами веб-браузера. Прикладами таких даних можуть бути наступні метрики: ім'я користувача, фото в профілі, інформація по залишених коментарях, мовна версія Сайту, місцезнаходження, відомості про те, чи надавалася користувачеві будь-яка інформація або обрані переваги раніше, а також інші параметри налаштування Сайту.

Дані файли cookie також дозволяють користувачам дивитися відео, брати участь в інтерактивах (опитування, голосування) та взаємодіяти з соціальними мережами.

Щоб зробити більш приємними враження після відвідування ресурсу, зазначені файли cookie запам'ятовують надану користувачем інформацію, підвищуючи ефективність взаємодії з Сайтом.

Деякі дані файлів cookie можуть надаватися третім сторонам, які мають дозвіл з боку веб-ресурсу і виключно для зазначених вище цілей.

Цільові файли cookie - використовуються для надання контенту, який може зацікавити користувача. Ці дані зберігаються на пристрої користувача між сеансами веб-браузера. Прикладами таких даних можуть бути наступні метрики: відстеження рекомендованого текстового, графічного, аудіо та відеоматеріалу, щоб уникнути повторного показу, управління цільовою рекламою, оцінка ефективності рекламних кампаній, інформація про відвідуваннякористувачем інших ресурсів при переходах, а також інші параметри налаштування Сайту.

Сайт може ділитися цією інформацією з іншими сторонами, включаючи медіа-клієнтів, рекламодавців, агентств і партнерів по суміжних бізнесах для того, щоб вони надавали якісну таргетовану рекламу.


Cookie-файли сторонніх сервісів і сервісів аналітики:

Для оперативної доставки, більш якісного відображення і детального аналізу контенту на Сайті, ГО користується послугами, які є власністю інших сторонніх ГО, таких як Facebook, Instagram, Google та інші.

Наведені як приклад ГО можуть використовувати файли cookie на пристрої користувача, під час роботи на Сайті.

Слід звернути увагу, що Сайт не може вплинути на роботу файлів cookie, які використовуються цими сервісами. Всі необхідні відомості про їх використання можна дізнатися, відвідавши відповідний ресурс.

Умови використання Google Analytics

Умови використання Google AdWords

Умови використання Facebook, Instagram


Управління файлами cookie:

Основні веб-браузери (перераховані нижче) налаштовані на автоматичний прийом файлів cookie. Для того, щоб їх відключити, скористайтеся функцією довідки в своєму браузері. Довідку можна викликати через меню або за допомогою кнопки F1.

Microsoft Edge

Mozilla Firefox

Google Chrome

Opera

Safari for macOS


Важливо:

 • конфігурація налаштування файлів cookie для веб-браузерів мобільних пристроїв може відрізнятися;
 • варто нагадати, що повноцінна робота з Сайтом доступна тільки при використанні файлів cookie;
 • відключення файлів cookie може привести до обмеження доступу до змісту і неповноцінного функціонування сервісів Сайту.

Щоб звернутися до ГО з приводу використання файлів cookie, відправте повідомлення по електронній пошті на support@artellence.com.

Якщо користувач не включає використання файлів cookie або навмисно видаляє всі файли cookie зі свого веб-браузера, то при подальшому відвідуванні Сайту, користувачеві буде повторно пропонуватися включення і використання файлів cookie.

Інформація про користувачів отримана за допомогою файлів cookie не продається і не поширюється у відкритому доступі, а також є власністю ГО, якій належить ресурс.